20210317 Primär 74

Fastighetsservice 

Genom vår breda kompetens, vår långa branscherfarenhet och vår förmåga att ligga steget före, utför vi våra uppdrag kvalitetssäkrat och med ett helhetsperspektiv. 

Hur kan vi hjälpa dig? 

Vi har ett komplett utbud av tjänster, med stort fokus på kvalitetssäkring, flexibla leveranser och självklart med kompetent personal med andra ord ett komplett tjänsteutbud - allt under ett tak.

I listan bredvid kan du se ett axplock av de tjänster vi erbjuder, boka ett möte om du vill veta mer, få en offert eller bara ställa en fråga.

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder kostnadseffektiv helhetslösning från fastighetsförvaltning till teknik och ekonomisk förvaltning. Med vår kunskap och erfarenhet utför vi bland annat: 

Ekonomisk förvaltning

• Säkerhetsarbete

• Teknisk förvaltning

• Underhållsplanering 

• Driftteknik 

Lekplatsbesiktning 

• Fastighetsskötsel 

 • Myndighetsbesiktning 

Takbesiktning

• SBA -Systematiskt   brandskyddsarbete

• Trädgårdsskötsel

• Utemiljö

• Vinterunderhåll

 

 

Infrastruktur 

Vi tar ett helhetsansvar inom förvaltning, drift, underhåll, skötsel och tillsyn på tågstationer, perronger, hållplatser och andra publika miljöer och uppdrag med spår- och vägnära förhållanden. 

• Åtgärdar skador

• Nyuppsättning utrustning

• Tvätt- och klotter sanering

• Borttagning utrustning

• Renhållning 

• Byte utrustning

 

 

Energi

Vi kan hjälpa dig med energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift, bra inomhusklimat och god miljöpåverkan. I vårt breda utbud finns bland annat: 

• El

• Energiutredningar

• Energieffektivisering 

• Kyla

• OVK besiktningar

• Värme och ventilation 

Talk

Har du några funderingar? Hör av dig!

Talk