20210317 Primär 2

Fastighetsservice

Fastighetsservice

Vi erbjuder ett komplett utbud av fastighetstjänster med stort fokus på kvalitetssäkring, flexibla leveranser och självklart med kompetent personal.

Med andra ord ett komplett tjänsteutbud - allt under ett tak.

Infrastruktur

Helhetslösningar inom förvaltning, drift, underhåll, skötsel och tillsyn av publika miljöer såsom spår- och vägnära förhållanden, tågstationer, perronger och hållplatser.

 

Åtgärda skador

Tvätt- och klottersanering

Renhållning

Nyuppsättning av utrustning

Borttagning av utrustning

Byte av utrustning

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Utforska våra kostnadseffektiva lösningar som sträcker sig från fastighetsförvaltning till teknisk och ekonomisk förvaltning.

 

Ekonomisk förvaltning

Säkerhetsarbete

Takbesiktning

Teknisk förvaltning

Underhållsplanering 

Trädgårdsskötsel

Driftteknik 

Energi

Vi erbjuder tjänster inom energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift, bra inomhusklimat och god miljöpåverkan. 

 

El

Kyla

Energiutredning

Energieffektivisering

OVK besiktning

Värme och ventilation 

Vill du diskutera dina behov?