20210317 Primär 3

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk Förvaltning Primär 4

Ekonomisk förvaltning som förenklar

Som ekonomiska förvaltare stödjer och underlättar vi samfällighetens, bostadsrättsföreningens, eller fastighetsägarens arbete och säkerställer att de har full kontroll över sin ekonomi.

Det inkluderar bland annat hantering av leverantörsfakturor, upprättande av lägenhetsförteckningar, utbetalning av löner och arvoden, avisering av hyror och avgifter samt bokföring.

Vi anpassar oss efter de behov och önskemål som finns och genom en personlig kontaktperson, tydlig rapportering och proaktiv rådgivning underlättar vi beslutsfattande, vilket leder till ökad effektivitet.

Ekonomisk Förvaltning

Personlig ekonomisk förvaltare

Tillgången till digitala verktyg i vår kundportal underlättar administrationen för samfälligheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Våra kunder värderar också det personliga samarbetet med Primär högt; att de har en dedikerad ekonomisk förvaltare som alltid är endast ett telefonsamtal bort.

Möjligheten för styrelsen att enkelt ha direktkontakt med sin ekonomiska förvaltare fördjupar samarbetet och gör det möjligt att erbjuda skräddarsydd rådgivning. Denna direktkontakt bidrar även till ökad trygghet och förenklar processen för att fatta beslut vid komplexa frågeställningar.

Husfasad med balkonger

Detta ingår i ekonomisk förvaltning

Genom att anlita Primär som ekonomisk förvaltare frigörs tid och resurser, samtidigt som en stabil och trygg ekonomisk grund för föreningen säkerställs.

Ekonomisk förvaltning kan bland annat omfatta

  • Bokföring: Skötsel av alla löpande bokföringsuppgifter

  • Bokslut och årsredovisning: Framtagning av årsbokslut och årsredovisning

  • Budget: Hjälp med budgetförslag och långsiktig ekonomisk planering

  • Löner/arvoden: Hantering av löner, arvoden och arbetsgivaravgifter

  • Lägenhetsregister: Uppdatering och skötsel av lägenhetsförteckning

  • Medlemsavisering: Skicka ut avgifter och hantera medlemskommunikation

  • Ekonomisk rådgivning: Rådgivning för att optimera föreningens ekonomi

Kundportal Primär

Kundportal

Vår kundportal förenklar vardagen för samfälligheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Den är utrustad med funktioner som effektiviserar stora beslut och det dagliga arbetet.

I portalen kan styrelsemedlemmar och boende enkelt utföra ärenden och samla och komma åt dokument, när som helst och varifrån som helst.

Att logga in i portalen är enkelt och säkert, tack vare verifiering via BankID.

Kontakta oss för mer information om ekonomisk förvaltning