Primär Visselblåsare

Anmäl missförhållanden i verksamheten

Primärs målsättning är att ha ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsarkanalen är till för att rapportera allvarliga oegentligheter inom vår koncern. Kanalen är öppen för både medarbetare och externa intressenter och den ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

I vår visselblåsarkanal kan du läsa mer eller göra en anmälan.