20210317 Primär 29

Fastighetsförvaltning

Fastighetsservice

Pålitlig fastighetsförvaltning

Vi har ett komplett utbud av fastighetstjänster med stort fokus på kvalitetssäkring, flexibla leveranser och hållbara lösningar.

Är ni i behov av teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, asset management, fastighetsskötsel, energioptimering, besiktningar, skötsel av utemiljöer, eller någon annan tjänst inom fastighetsservice har vi smarta och flexibla lösningar.

För en del kunder tar vi ansvar för samtliga tjänster som behövs för att deras fastighet ska må bra och vara effektiv. Till andra kunder levererar vi enskilda eller en kombination av tjänster inom fastighetsservice.

Med våra tjänster inom fastighetsservice, lokalvård och arbetsplatsservice har vi ett komplett erbjudande för fastigheter och arbetsplatser som gör att vi tillsammans med våra kunder kan dra nytta av synergier och skalfördelar.

Teknisk Förvaltning Fläktsystem

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning omfattar underhåll och utveckling av fastighetens tekniska system, såsom värme, ventilation, el, hissar med mera.

Med Primärs långa erfarenhet och höga kompetens inom teknisk förvaltning säkerställer vi byggnadens funktion, komfort och energieffektivitet, vilket bidrar till längre livslängd, högre fastighetsvärde och nöjda hyresgäster.

Effektiv teknisk förvaltning minimerar också oväntade kostnader och driftstopp.

Gul Fasad

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning stödjer och underlättar samfällighetens, bostadsrättsföreningens, eller fastighetsägarens arbete och säkerställer full kontroll över ekonomin.

Primärs kunder värderar det personliga samarbetet högt; att de har en dedikerad ekonomisk förvaltare som alltid är endast ett telefonsamtal bort.

Vi sköter allt från parkeringsadministration, fakturor och bokföring till budgetering, årsredovisning och uppföljning.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel innebär regelbunden kontroll och underhåll av fastigheten. Vi sköter den dagliga driften och upptäcker och löser fel innan hyresgästerna blir missnöjda eller fastigheten skadad. 

Fastighetsskötsel kan omfatta allt från byte av lås och lampor och lagande av dörrar till halkbekämpning och skötsel av grönytor. Även inomhusklimat och energioptimering kan ingå.

Ett urval av våra tjänster inom fastighetsservice

Primärs kompletta erbjudande inom fastighetsservice kombineras och anpassas utifrån era behov. Här är ett urval av våra populära tjänster inom fastighetsservice

Teknisk förvaltning

Skötsel, underhåll och utveckling av fastighetens tekniska system

Ekonomisk förvaltning

Administrerar och utvecklar fastighetens ekonomi

Fastighetsskötsel

Underhåll och daglig drift som hanterar fel innan skador uppstår

Utemiljö

En välskött utemiljö garanterar trivsel och ökar tryggheten

Energioptimering

Minskar kostnaderna samtidigt som det bidrar till en mer hållbar miljö

Asset management

Strategisk förvaltning som ökar värdet på fastigheten

Infrastruktur

Bidrar till ökad trivsel och trygghet för resenärer

Snöröjning

Snöröjning och vinterunderhåll för att bekämpa halka

Underhållsplanering

Förutser och planerar fastighetens underhållsbehov

Projektledning

Projekt kopplade till fastigheter och fastighetsservice

Hyresadministration

Professionell uthyrning sparar tid och pengar

Takbesiktning

Välmående tak med regelbundna takbesiktningar

Lekplatsbesiktning

Certifierade besiktningsmän genomför en noggrann besiktning

Brandskydd

Säkerställer att brandskyddet fungerar och uppfyller lagar

Energioptimering Fastighet

Energioptimering

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet. Genom att effektivisera användningen minskas utgifterna samtidigt som fastigheten blir mer hållbar. 

Primär erbjuder tjänster inom energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift. Vi kartlägger och analyserar energianvändningen och ger förslag på effektiviseringar.

Genom att förbättra systemen för exempelvis el, kyla, värme, ventilation och belysning sänks energikostnaderna och det blir enklare att möta miljökraven.

Städning Av Hållplats

Infrastruktur

Helhetslösningar inom förvaltning, drift, underhåll, skötsel och tillsyn av publika miljöer såsom spår- och vägnära förhållanden, tågstationer, perronger och hållplatser.

I uppdragen ingår bland annat att åtgärda skador och hålla miljöerna rena, klottersanering samt installation, byte eller borttagning av utrustning.

Kontakta oss för mer information om vår fastighetsservice