Teknisk Förvaltning Fläktsystem

Teknisk förvaltning

Teknisk Förvaltning Byte Av Utrustning

Proaktiv teknisk förvaltning

Genom vår tekniska förvaltning ansvarar vi för skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system, såsom värme, ventilation, el och vatten, för att säkerställa en hållbar och effektiv drift.

Det inkluderar bland annat underhållsplaner, regelbundna inspektioner och löpande hantering av ärenden och felanmälningar. 

Proaktiv teknisk förvaltning förlänger fastighetens livslängd, optimerar energieffektiviteten samt ökar säkerheten och komforten. Teknisk förvaltning är också avgörande för att den dagliga driften ska kunna utföras effektivt och med bästa möjliga resultat.

Teknisk Förvaltning Kontroll

Optimera fastigheten med teknisk förvaltning

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet. Vi hjälper fastighetsägare med energiinvesteringar, från analys till implementering. 

Vi analyserar fastighetens energiförbrukning och ger rekommendationer för att minska den. Det kan handla om att optimera befintlig utrustning, implementera smart teknik eller andra effektiva lösningar.

För vissa fastigheter kan en förbättring vara att implementera ett energiövervakningssystem som kontinuerligt mäter och analyserar energianvändningen.

Teknisk Förvaltning Fläktsystem

Underhållsplanering

En fastighet behöver underhållas om den ska må bra. Det är billigare att vara proaktiv och hålla fastigheten i bra skick än att hantera skador som uppstår. Därför är en underhållsplan nödvändig för fastighetsägare.

Med en bra underhållsplan säkerställs en välplanerad och systematisk skötsel av fastigheten. Genom att dokumentera och planera vad som ska underhållas, i vilken omfattning och när det behöver ske samt vad det beräknas kosta, förebyggs driftstörningar samtidigt som fastighetens livslängd förlängs.

Vi hjälper samfälligheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att ta fram underhållsplaner

Kontakta oss för mer information om teknisk förvaltning