Workbuster Försättsbild

Vi är en jämställd och inkluderande arbetsplats med ett helhetsperspektiv på vårt hållbarhetsarbete.

Blad

Hållbarhet i vårt DNA

Hållbarhet är en viktig grund i vårt arbete och har så varit sedan starten 1987. Vår grundare Bengt Jildmalms hjärta har alltid brunnit för viktiga samhällsfrågor och har sett till att vi tar vårt ansvar för att bidra till ett bättre samhälle.

Grunden till vårt hållbarhetsarbete finner vi i våra målsättningar, vi arbetar på klassiskt vis mot tripple bottom line och inkluderar de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i vårt hållbarhetsarbete. Vårt mål är att agera som ett starkt föredöme och påverka marknaden positivt.

Vi arbetar också aktivt med FN:s globala mål - att skriva in oss i en större agenda är en självklarhet för oss.

Hållbarhetsstrategin 

 

BRIS0046 Foretagsvan Knapp 1080X1080 2023 (1)

BRIS

PRIMÄR sponsrar BRIS – Barnens rätt i samhället, som kämpar för ett bättre samhälle för barn. Att vara supporter eller sponsor till Bris innebär ett stöd till barn som lever i utsatthet, en investering i social hållbarhet.

Just nu är barn som lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller arbetslöshet i hemmet extra utsatta. Därför har vi valt att stötta BRIS, som har en ökning av antalet inkommande kontakter till sina stödlinjer. Vi vill bidra till att utbilda fler kuratorer som kan hjälpa barnen att få prata med trygga vuxna som kan lyssna och stötta.

De unga är vår framtid

Vi har ett stort engagemang och arbetar aktivt med branschens utveckling och se till att unga får möjlighet till utbildning och anställning inom en trygg framtidsbransch.

     - Vi är därför delägare i Fastighetsakademin och flitiga föreläsare inom FM-branschens olika utbildningar

     - Genom ett strategiskt och aktivt samarbete med skolor erbjuder vi även löpande LIA praktik inom samtliga delar av våra bolag. En satsning som har lett till några av våra mest framgångsrika rekryteringar

     - Vi har satsat starkt på ungas integration i utsatta områden med framgångsrika samarbeten såsom Framtidens Service

De unga är vår framtid och vi har därför valt att vara guldsponsor till BRIS och Partners till Star for Life, utöver våra egna sociala initiativ för unga. 

Vi reducerar vårt klimatavtryck

Några andra globla mål som vi fokuserar på är jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna.

Från december 2020 är vi Kranmärkta vilket är en hållbarhetsmärkning och en del av vårt pågående hållbarhetsarbete, vi är aktiva i Håll Sverige Rent och Världsvattendagen. Vi har en modern fordonsflotta och tankar i så stor utsträckning som möjligt HVO och har installerat laddstolpar på vissa av våra arbetsplatser.

Utöver vårt fokus på vårt eget hållbarhetsansvar hjälper vi gärna våra kunder i deras hållbarhetsarbete, med allt från energioptimering, laddstolpar och mer ekologiska förbrukningsvaror till insektshotell.

Vi förvaltar ett viktigt arv där vi som FM-aktör vet att vi kan göra skillnad både för individen och för samhället – det är en roll vi tar på största allvar.

 

Den inkluderande arbetsplatsen 

Servicebranschen har fantastiska möjligheter att erbjuda tjänster till dem som står långt från arbetsmarknaden och där har vi tydligt positionerat oss för att ta vårt samhällsansvar och vi har gjort det till en naturlig del av vårt arbetssätt att arbeta med inkludering.

Ett exempel är inom vår lokalvårdsleverans där vi i tätt samarbete med Arbetsförmedlingen verkar för att ta emot och erbjuda personer som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknaden (nyanlända, långtidsarbetslösa, funktionsnedsättning osv). Bara under första delen av 2020 har vi kunnat erbjuda 25 personer möjligheten att bli aktiva på arbetsmarknaden och att bli en del av vår verksamhet. Även inom övriga verksamheter erbjuds denna möjlighet och vi arbetar för att öka frekvensen även här.

 

 

Leverantörssamarbete

Primär arbetar för hållbart samarbete med våra underleverantörer. Vi tar ansvar för de tjänster som Primär utför med hjälp av underleverantörer och säkerställer ett gemensamt ansvarstagande i alla led.

Utförande av köpta tjänster och köpta varor är en stor del av vår leverans som påverkar kvalitén av vårt arbete. 

Därför arbetar vi för att ha långsiktiga och goda samarbetsavtal med våra underleverantörer och ställer självklart lika höga krav på dem som på oss själva. 

Uppförandekod för leverantörer

Vårt hållbarhetsarbete speglas i våra policy!

Vi arbetar på klassiskt vis och inkluderar alla aspekterna i vårt hållbarhetsarbete.

Miljö- och kvalitetspolicy!
Arbetsmiljöpolicy!

Har du några funderingar? Hör av dig!