Primär servicebil som levererar tjänst till fastighet

Smarta tjänster inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och lokalvård

Primar Fastighetsforvalting

Skräddarsydd service för fastigheter

Med våra smarta tjänster inom facility management gör vi våra kunders vardag enklare och effektivare genom att sköta om och utveckla deras fastigheter och arbetsplatser.

För en del kunder tar vi ansvar för samtliga tjänster som behövs för att deras fastighet eller arbetsplats ska må bra och vara effektiv. Till andra kunder levererar vi enskilda eller en kombination av tjänster inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och lokalvård.

Med vårt heltäckande utbud av tjänster och vårt personliga och flexibla sätt att samarbeta tar vi tillsammans med våra kunder fram unika lösningar utifrån deras specifika behov.

Våra tjänster

20210317 Primär 33

Vi levererar helheten

Som fastighetsägare eller ansvarig för ett kontor finns det många fördelar med att samla alla tjänster inom Facility Mangament hos oss på Primär. Det ger en enhetlig och effektiv hantering och synergierna som uppstår gör att det ofta blir både billigare och effektivare.

Med en kontaktperson som koordinerar tjänsterna förenklas också kommunikation och beslutsfattande, vilket leder till bättre service och möjlighet till anpassade lösningar.

Hög kvalitet – varje dag

Du har alltid rätt att förvänta dig resultat av hög kvalitet. Därför följer vi upp alla uppdrag med regelbundna besök för att säkerställa att vi uppfyller dina förväntningar. Vi gör också löpande kontroller och protokollförda besiktningar. 

Kontakta oss för en enklare vardag!