20210317 Primär

Takbesiktningar

20210317 Primär 16

Välmående tak med regelbundna takbesiktningar

Tak är våra fastigheters mest utsatta del och behöver kunna
avleda regn, skyfall och snö för att inte orsaka omfattande
skador.

Primär gör årlig översyn av dina tak och fångar upp
brister i god tid så att de kan åtgärdas innan skador uppstår.
Ett snyggt och välmående tak förhöjer värdet på din fastighet.

Vi utför:

  • Takbesiktningar och inlagningar

  • Takavvattning, hängrännor och stuprör

  • Takskottning

Kallt och blött – tänk på taket

Inför hösten och vintern är det bra att som fastighetsägare eller bostadsrättsförening försäkra sig om att taken håller för väder och vind. Löpande underhåll och besiktningar är nyckelfaktorer.

Har du koll på ditt tak inför vintern?

Therese Svedberg arbetar som taktekniker på Primär. Ta del av hennes bästa tips om vad och hur du kan göra för att undvika allvarliga skador till följd av regn, hårda vindar och snöfall.