Fastighetsskötsel Kontroll På Tak

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel Kontroll (2)

Drift och fastighetsskötsel

En fastighet behöver regelbunden skötsel. Det är viktigt med ett noga planerat underhåll, för att minimera driftstopp och problem, och bra rutiner för att snabbt åtgärda fel som uppstår.

Fastighetsskötsel omfattar ett stort antal tjänster utomhus och inomhus som hjälper fastighetsägaren att undvika problem, behålla och öka värdet på sin fastighet samt säkerställa nöjda hyresgäster.

Primär hjälper samfälligheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att hålla fastigheterna i rätt skick. Vi hanterar felanmälningar och löser problem och arbetar förebyggande för att de som äger eller använder fastigheten inte ska påverkas.

Fastighetsskötsel Lagning Av Dörr

Fastighetsskötsel inomhus

Fastighetsskötseln inuti fastigheten omfattar bland annat underhåll av fastighetens tekniska system, såsom värme, ventilation, el, hissar med mera.

Det innebär också att åtgärda fel som uppstår och att hjälpa till med serviceärenden, som exempelvis lagande av dörrar, byte av namnskyltar, byte av lås och ljuskällor, fixande av kranar med mera.

Snöröjning

Utemiljö

Första intrycket av en byggnad skapas när man närmar sig den och både säkerheten och trivseln för dem som vistas i och runt en byggnad ökar när utemiljön är välskött.

Vi vårdar och utvecklar utemiljön under alla årstiden och i alla väder. Det kan exempelvis innebära halkbekämpning vintertid och gräsklippning, ogräsbekämpning och klippning av rabatter sommartid. Det kan också inkludera daglig tillsyn, städning av lekplatser, tömning av papperskorgar och åtgärdande av fel, med mera.

Primär har certifierade besiktningsmän som kan genomföra en noggrann besiktning av er lekplats där ni får ett protokoll med utförliga bilder och förklaringar. Våra takexperter kan utföra översyn av era tak och för att fånga upp brister i god tid så att de kan åtgärdas innan skador uppstår.

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår fastighetsskötsel