Lekplatsbesiktning Kontroll Av Glipa

Besiktning av lekplats

Lekplatsbesiktning Kontroll Av Klämrisk

Vi besiktigar er lekplats

En lekplats stimulerar barnens lek och utveckling och är en naturlig mötesplats, men den innebär också ett ansvar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

För att barnens lekplatser ska vara säkra finns det regler och bestämmelser för hur en lekplats ska se ut.

Ansvaret för att lagkraven följs, att lekplatsen underhålls och att lekplatsutrustningen är säker och trygg är detsamma oavsett hur gammal utrustningen är.

Primärs certifierade besiktningsmän genomför en noggrann besiktning av er lekplats där ni får ett protokoll med utförliga bilder och förklaringar.

Certifierad Besiktningsman Lekplatser

Lagkrav

Primärs certifierade besiktningsmän utför lekplatsbesiktningen enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Besiktningen utförs även gentemot tillämpliga delar av plan- och bygglagen (PBL), produktsäkerhetslagen (PSL), Boverkets Byggregler (BBR) och ordningslagen (OL).

Enklaste sättet att leva upp till säkerhetskraven är att låta en sakkunnig besiktningsman besiktiga lekplatsen en gång om året.

Förutom en årlig besiktning bör den som har ansvar för lekplatsen varje kvartal själv göra en kontroll av lekplatsen där funktion och drift säkerställs.

Besiktning Av Lekplats

Så går en lekplatsbesiktning till 

Säkerhetsbesiktningen ska helst göras en gång per år mellan april och november då lekplatsen är i bruk och inte är snötäckt.

Besiktningen utförs med specialutrustning för lekplatsbesiktningar; till exempel modeller av huvud, kropp och fingrar. Under besiktningen säkerställs att det inte finns några farliga öppningar där barn kan fastna. Man kontrollerar också att eventuellt stötdämpande underlag uppfyller de krav som finns.

Efter avslutad besiktning upprättas ett protokoll där ni som kund kan se vilka eventuella riskområden som finns.

Vanligaste riskerna på en lekplats

  • För stora glipor i rutschkanor där barn kan få skärskador

  • För stora öppningar i klätterställningar

  • Avsaknad av fallskydd med tillräcklig stötdämpning.

  • Lekredskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse bör kontrollerna mer frekvent

Årlig besiktning nyckeln till en säker lekplats

På nästan varje gård i våra bostadsområden står de – lekplatserna som bjuder in till lek. För att de ska vara säkra finns tydliga regler och krav kring utformning och ansvar. Primärs certifierade besiktningsman Sandra Pedersen reder ut vad som gäller.

 

Kontakta oss för mer information om lekplatsbesiktningar