Årlig besiktning är nyckeln till en säker lekplats

På nästan varje gård i våra bostadsområden står de – lekplatserna som bjuder in till lek. För att de ska vara säkra finns tydliga regler och krav kring utformning och ansvar. Primärs certifierade besiktningsman Sandra Pedersen reder ut vad som gäller.

Som fastighetsägare, bostadsrättförening eller samfällighet har man ansvar för att barnens lekplatser är säkra att leka i.

- Ansvaret för lekplatsen gäller från första användningsdagen och fortsätter genom hela dess livstid, betonar Sandra.

Rekommendationen är att man en gång om året tar in en besiktningsman för att få aktuell status på lekplatsen.

- För lekplatsbesiktningar använder vi oss av specialutrustning. Till exempel modeller av huvud, kropp och fingrar för att kontrollera att det inte finns några ställen där barn kan fastna, förklarar Sandra.

Besiktning av lekplats

Under besiktningen kontrolleras också säkerhetsavstånd och att eventuella stötdämpande underlag uppfyller de krav som finns.

- Besiktningen protokollförs noggrant så den som ansvarar för lekplatsen får ett tydligt material som beskriver eventuella risker, berättar Sandra.

Förutom den årliga besiktningen är det också bra om den som ansvarar för lekplatsen gör egna funktionskontroller.

- Det är bra att ha som rutin att några gånger per år göra kontroller på lekutrustningen. Så man ser att redskapen fungerar som de ska och att det inte har uppkommit några skador eller något onormalt slitage, berättar Sandra.

Hon förklarar att det också är ett krav att ha dokumenterat de rutiner som finns och att det är bra att spara dessa tillsammans med dokumentationen från både de egna och den årliga säkerhetsbesiktningen.

- En lekplats är ju en plats för glädje och lek för barnen. Det går inte att helt undvika att några olyckor kan ske, men det känns ju bra om man som ansvarig har följt alla regler och gjort vad man kan, avslutar Sandra.

Certifierad besiktningsman lekplatsbesiktningar

Sandra Pedersen, certifierad besiktningsman

Lekplatsbesiktning Kontroll Av Glipa

Läs mer om Primärs lekplatsbesiktningar

Prenumerera på Primärs nyhetsbrev