Så sänktes museets elkostnader

Världskulturmuseet i Göteborgs är en av många byggnader vars fastighetsdrift vi hjälpt till att effektivisera och göra mer hållbar. Här landade energibesparingen på en minskning med nära 8 procent jämfört med föregående år!

 

Primär har ett långvarigt samarbete med Statens Fastighetsverk (SFV). Världskulturmuseet i Göteborg är en av SFV:s hyresgäster och bland de yngsta byggnaderna i beståndet.

Museet tillkom i Primärs leverans i maj 2022 och sedan dess har vi arbetat strukturerat med att se över fastighetens energiförbrukning. Genom att belysa kunden om hur de kan spara energi och – kanske allra mest – ett fantastiskt driv från alla tre parter har vi kunnat utföra flera viktiga åtgärder.

Energibesparingen landar på hela 68,5 MWh från maj till december 2022 jämfört med samma period 2021, en minskning med nära 8 procent!


Stora glaspartier och en fasad av betong möter museets besökare.
Foto: Helene Binet.


Världskulturmuseets är en modern byggnad med ett relativt avancerat styr- och övervakningssystem. Värmeenergin som används är i form av bergvärme i första hand, fjärrvärme i andra hand. Vårt fastighetsteam i väst har ronderat regelbundet med hökögon efter åtgärder som kan effektivisera systemen i fastigheten.

Tack vare kundens och hyresgästens lyhördhet har vi framgångsrikt kunnat sänka deras energiförbrukning och elkostnader – det är tillsammans vi gör störst skillnad!

Fem exempel på injustering och driftoptimering som sparat energi:

  • Kylsystem: justerat tidkanalen för avfrostningen för kylarna i köket.

  • Ventilation: justerat så att ett aggregat styrs av temperatur istället för fukt.

  • Nattvandring: tillsammans med kunden kontrollerat så att inget är igång eller tänt som inte behövs nattetid.

  • Värmesystem: bytt filter på befintlig avgasare och installerat ny (tar bort luft i systemet).

  • Styrsystem: installerat router som möjliggjort att på samma gång genomföra och avläsa mätningar och kalibreringar.

Tillsammans vi gör störst skillnad
Vi är experter på energieffektiv fastighetsdrift och alltid redo att hjälpa till! Med en öppen dialog kan vår duktiga medarbetare föreslå de bästa lösningar både för dig och dina fastigheter, tveka inte att höra av dig.

 

Nyfiken på att veta mer om vårt hållbara samarbete med Statens Fastighetsverk? Klicka här!