Rent vatten!

Rent vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling

För oss på Primär är det en självklarhet att bidra till Naturskyddsföreningen - ett friskt hav- att uppmärksamma Världsvattendagen genom att plocka skräp vid kuster och vattendrag och genom att Kranmärka våra verksamheter! Hur bidrar du?

Rent vatten!