Så arbetar Primär med inkludering och mångfald

Att arbeta för inkludering och mångfald är en självklarhet för Primär. Vi möter Camilla Källvik som är HR-chef och pratar mer om Primärs arbete för att vara en inkluderande arbetsplats.

För Primär är mångfaldsfrågor och inkludering inte ett särskilt fokusområde – det är kärnan i verksamheten. Idag har Primär anställda från ett flertal olika länder, och könsfördelningen inom koncernen är ungefär hälften kvinnor och hälften män.

Som serviceföretag är medarbetarna a och o, tillsammans med kompetensen som medarbetarna besitter. Därför är kompetens viktigare än till exempel ålder, kön, ursprung eller funktionsförutsättningar.

Camilla Källvik har arbetat med personalfrågor på Primär sedan 2019 och är idag HR-chef för koncernen. Hon berättar om resan från sammanslagningen av de tre verksamhetsdelarna till en, och framtagandet av gemensamma värdeord.

– När vi gick samman till en koncern tog vi också fram en värdegrund och ett gemensamt varumärke. Värdegrunden satte vi tillsammans med våra medarbetare. Det är avgörande för oss att våra medarbetare känner sig inkluderade och sedda. Sen är det ett pågående arbete hela tiden, att sätta en kultur och vara det bolag vi säger att vi är, men vi tuffar på i rätt riktning.

Att medarbetarna trivs på jobbet är ett av Primärs största fokus, menar Camilla.

– Utan våra medarbetare är vi ingenting. Av samma anledning är det av största vikt att värna om både befintliga medarbetare och potentiella nya kollegor. Som exempel har vi många samarbeten som rör skolor och utbildningar för att fånga upp unga förmågor, bland annat genom LIA varifrån flera av våra medarbetare har kommit in i koncernen.

När nya kollegor börjar genomförs en onboarding där alla får samma grund att stå på, får ta del av samma information och känna sig som en del av Primär.

Något annat Primär lägger mycket kraft på är att fånga upp personer som står en bit utanför arbetsmarknaden eller människor med funktionsvariationer.

– Kompetensen är det allra viktigaste, speciellt med tanke på den kompetensbrist som råder i landet överlag, säger Camilla.

Jämställt och inkluderande

Primär arbetar efter ledorden tillsammans, framåt och kul. Något som genomsyrar arbetet är att det ska kännas kul att gå till jobbet, att vara på jobbet och kännas bra i magen när en går därifrån.

 Värdeorden togs fram tillsammans med medarbetare och chefer från alla delar av verksamheten. Eftersom känslan av inkludering och deltagande spelar stor roll hos Primär var det självklart att göra det arbetet tillsammans. I workshops fördes diskussioner, där den röda tråden plockades ut och de tre värdeorden kunde sättas.

– En stor anledning till att hela verksamheten inkluderades var för att behålla den nära kontakten. Även om Primär har vuxit mycket de senaste åren är det viktigt för koncernen att behålla den familjära känslan, alla ska känna sig välkomna, avslutar Camilla.

Experttips direkt i inkorgen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få smarta tips och branschnyheter.