Professionell uthyrning sparar tid och pengar

Att hitta rätt hyresgäst är viktigt och genom att utföra arbetet grundligt kan både tid och pengar sparas. Uthyrningsexpert Elin Ekedahl delar med sig av sina erfarenheter kring utmaningar och möjligheter.

Hyresgäster som trivs, tar hand om lägenheten, är goda grannar och betalar hyran i tid leder ofta till en problemfri uthyrning över en längre period, samtidigt som det minskar behovet av underhåll. Därför är det viktigt att tänka igenom vilken typ av hyresgäst man vill ha och vilka krav de ska uppfylla.

- Vi börjar alltid med att noggrant gå igenom de krav och önskemål som fastighetsägaren har. Ju noggrannare man är i denna del, desto enklare är det att rikta marknadsföring och kommunikation rätt samt att göra en korrekt bedömning av de sökande, förklarar Elin Ekedahl som är uthyrare på Primär.

Elin uthyrningsexpert på Primär

Geografiska skillnader
Primär sköter uthyrning åt både mindre och större fastighetsbolag runt om i landet. Administrationen och processen är densamma, men det finns geografiska skillnader i vilka delar som är viktigast.

- I vissa delar av landet är utmaningen att hantera stora mängder sökande till varje lägenhet för att sedan välj rätt hyresgäst. I andra delar kan det vara svårt att hitta intressenter, vilket ställer helt andra krav på marknadsföring och kommunikation, förklarar Elin.

Vid nybyggen är det en mer omfattande process då många lägenheter ska hyras ut samtidigt. Vid sådana tillfällen hanterar Primär ibland även inflyttning och garantihantering.

Det vanligaste är dock att hantera ett befintligt bestånd genom att sköta all administration kring uthyrning. Från att ta emot uppsägningar, marknadsföra, hantera ansökningar och sköta visningar, till att skriva kontrakt och lämna ut nycklar.

Referenser och ekonomisk status
Samtliga hyresgäster som väljs ut kontrolleras utifrån de krav som satts upp. Bland land annat tas referenser från tidigare hyresvärdar och ekonomisk status undersöks.

- Tyvärr är det ganska många som har dragit på sig små, onödiga betalningsanmärkningar som försvårar för dem att bli hyresgäster. Det kan räcka med en räkning på 100 kronor som inte har betalats för att man ska räknas bort.

Målet är att det inte ska vara något glapp mellan hyresgästerna så att lägenheten inte står tom. Elin betonar vikten av att vara aktiv, både för att snabbt hitta och komma överens med de hyresgäster man vill ha och för att de som inte väljs ut ändå får en positiv bild av företaget.

Som fastighetsägare behöver man bedöma om det finns tid att hantera det själv eller om man tjänar på att ta in en expert.

- Fördelen med en aktör som oss är att vi snabbt kan leverera andra tjänster det kan finnas behov av, som lokalvård, garantihantering eller förvaltning. Och att vi snabbt kan skala upp tillfälligt om det behövs, avslutar Elin.

Viktiga faktorer för framgångsrik uthyrning