Primärs städtjänster svanenmärkta

Primär tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete och i miljöanpassningen av sin lokalvård. Företagets städtjänster är nu märkta med Svanen, Nordens mest välkända miljömärkning.

                               

Svanenmärket är en ledande miljömärkning med ett högt anseende. Kraven och kriterierna för att få licensen ligger ofta längre fram än lagstiftningen och märkningen ges bara till varor och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav.

- Vi utveckla och förbättrar våra tjänster hela tiden. En hel del av kraven hade vi redan implementerat, men svanenmärkningen har stärkt vårt hållbarhetsarbete ytterligare och licensen är ett fint intyg på att vi gör saker rätt, säger Joel Roxby, affärsenhetschef på Primär.

Skillnaden på svanenmärkt lokalvård och traditionell lokalvård är bland annat att man förbrukar mindre rengöringsmedel och att det rengöringsmedel som används är miljömärkt. Licensen innebär också krav på transporter och användning av soppåsar.

- Medvetenheten och ambitionen när det gäller hållbarhet blir allt högre och många vill bidra genom de tjänster och produkter de köper. Vi vill vara ett föredöme och påverka branschen positivt. Med svanenmärkningen blir det enklare för kunder att göra ett medvetet miljöval när de väljer lokalvårdsleverantör, avslutar Joel Roxby.

Svanenmärkta städtjänster

Läs mer om Primärs lokalvårdstjänster

Prenumerera på nyheter från Primär