Senaste NKI-undersökning och arbetet framåt

För att säkerställa att vi gör det vi ska och att våra kunder är nöjda med vår service skickar vi varje år ut en kundundersökning för att mäta vårt NKI – nöjd kund index. I årets undersökning fick vi resultatet 75, vilket gör oss både glada och stolta.

Det vi gör på dagarna gör vi för att du och våra andra kunder ska få en enklare vardag, men vi vill också att du som kund ska vara nöjd med den service vi ger. Vår kundundersökning ger oss en tydlig bild av hur vi uppfattas, vilket hjälper oss att se vilka områden vi kan och behöver utvecklas mer inom.

Positivt resultat

Vi är stolta över de resultat vi har fått från NKI-undersökningarna tidigare år, 2021 visade sig inte vara ett undantag. Resultatet landade på 75, med en hög svarsfrekvens ser vi det som talande för vad ni tycker. Alla de tre huvudområden som undersökningen baseras på har fått bra resultat.

Vi upplevs som professionella och tillgängliga, engagerade och flexibla. Dessutom hamnar vår NPS (mätning av hur många som skulle rekommendera Primär till en kollega eller vän) på 7, vilket också är ett bra resultat.

Pågående arbete

Även om resultatet är fortsatt positivt jobbar vi ständigt med att utvecklas för att bli ännu bättre. Till exempel ser vi en efterfrågan på bättre återkoppling och aktiva förslag på förbättringar. Det tar vi till oss och kommer att ha som fokus när vi jobbar med resultatet under det kommande året.

Som ett första steg i arbetet med NKI-resultatet kommer vi att kontakta de kunder som vill bli kontaktade. Vi kommer också att presentera resultatet av undersökningen på nästa kundmöte. Har du inte fått ta del av resultatet är du välkommen att kontakta oss, så ser vi till så att du får tillgång till det.

Eftersom vår vision är att ha branschens nöjdaste kunder är vi glada att se utvecklingspotential - vi kan bli bättre och våra kunder kan bli ännu nöjdare.