Lägre kostnad och högre kvalitet med servicerevision

Som företag är det viktigt att ha en god överblick över de servicetjänster man köper och vad de kostar. På så sätt kan man spara pengar och känna sig trygg med att den serviceleverans man får är effektiv och hållbar. Läs mer om vad en servicerevision är, hur den går till och varför det är en stor möjlighet.

                                     

Vad är servicerevision?
Det är en metodisk genomgång och analys av de servicetjänster företaget köper. Samtliga tjänster gås igenom, stora som små, från vaktmästeri och lokalvård till kontorsmaterial och fruktkorgen på kontoret. Sedan analyseras kvaliteten och kostnaden för respektive tjänst och för helheten. Tillsammans med en nulägesbild presenteras ett förbättringsförslag, utifrån företagets önskemål om exempelvis kvalitet, kostnad och hållbarhet.

Varför är servicerevision viktigt?
Servicerevisionen är en genväg till kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Men det kan också handla om att få mer hållbara tjänster eller tjänster med högre kvalitet för samma eller lägre kostnad.

Hur går en servicerevision till?
Först skrivs ett sekretessavtal. Sedan bestäms vilka tjänster som ska omfattas av revisionen. Under revisionen granskas och analyseras befintliga leveranser och avtal och det görs en jämförelse med övriga marknaden. Sedan presenteras en bild av nuläget tillsammans med förslag på förbättringar för att minska kostnaderna eller öka kvaliteten.

Vad kan det vara för effektiviseringar man hittar?
Det skiljer sig åt beroende på företag, men de flesta har saker som kan bli bättre. Det är inte ovanligt att avtal inte har setts över på länge utan bara fortgått. Det kan vara flera mindre avtal som tillsammans blir stora kostnader. Det kan också vara så att marknaden har utvecklats och att kostnaden för en viss tjänst har minskat, men att företaget har fortsatt att betala samma eller högre pris. För vissa bolag kan det också spara tid och bli billigare att samla flera tjänster hos en leverantör.

Kan en servicerevision påverka företagets varumärke?
Absolut, det handlar inte bara om att spara pengar. Genom en servicerevision finns möjlighet att hitta kvalitetsförbättringar och förbättringar inom ekologisk och social hållbarhet. Det kan röra sig om att byta till mer hållbara leverantörer eller produkter, som exempelvis entrémattor av återvunnen plast från havet eller ekologisk frukt. Det kan skapa en attraktivare arbetsplats där medarbetare trivs bättre.

Vad kostar en servicerevision och hur gör man om man vill veta mer?
En servicerevison kostar inget och enklast är att skicka in en förfrågan via Primärs hemsida så blir man snart uppringd för ett första samtal.

Prenumerera på nyheter