Hållbarhet i hjärtat av Primär – Så formar vi framtiden

Hållbarhet är inte bara en trend, det är en del av vårt DNA och en kärna som genomsyrar varje beslut och varje handling vi tar. Vi är medvetna om att vårt agerande inte bara påverkar våra resultat, utan även människor och planeten. I denna artikel tar vi dig med på en djupdykning i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet – en del av vårt DNA

Sedan 1987 har Primär prioriterat hållbarhet med grundaren Bengt Jildmalm som drivkraft. Bengts värderingar genomsyrar hela vår verksamhet, och social hållbarhet har varit en kärnfråga sedan start. Vi tar vårt ansvar att bedriva affärer med sunda värderingar på allvar och vår helhetsinriktade hållbarhetsstrategi inkluderar ekonomi, socialt och miljö, och genomsyrar varje handling vi utför. För Primär handlar hållbarhet inte bara om att följa trender, det handlar om att skapa en bättre framtid.

FN:s globala mål

I fokusområdena för vårt arbete enligt FN:s globala mål ingår jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringar. Anette Ekman och Petra Lindermyr är medlemmar i vår interna hållbarhetsgrupp som driver initiativet framåt.

- Vi ser hållbarhet som en ständigt pågående resa och strategiska pusselbitar som inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Det är en mångfacetterad ansats som genomsyrar varje del av vårt arbete, säger Anette.

Hållbar konsumtion

Ansvarsfulla inköp är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Inte bara när det kommer till vår verksamhet, utan även våra leverantörer och partners står i fokus för att säkerställa hållbara inköp i alla led. Genom strikta krav skapar vi en stark grund för hållbarhet i alla delar av verksamheten. Ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster är en direkt följd av vårt ihärdiga arbete.

- Att hållbarhet nu förväntas och efterfrågas ser vi som ett mycket positivt tecken. Som en ledande aktör inom Facility Management är det avgörande för oss att vara i framkant, säger Petra Lindemyr.

Ett hållbart ekosystem

Vi arbetar beslutsamt för att tackla de stora utmaningarna kring klimatförändringar. Vårt engagemang har lett till minskat CO2-avtryck samt stärkt vår hållbarhetsprofil. Vi är stolta över att kunna erbjuda gröna val i leveranser mot kund, vår Kranmärkning samt vår moderna, miljömärkta fordonsflotta där vi introducerat elbilar och installation av laddstolpar.

Social hållbarhet

Utöver våra gröna initiativ har vi på Primär även ett stort, socialt engagemang. Inom ramen för social hållbarhet har vi aktivt engagerat oss från dag ett – med särskilt fokus på barn och unga. Vi är guldpartner till BRIS, stödjer organisationen Star For Life samt ett aktivt samarbete med arbetsförmedlingen och skolor. Detta har inte bara berikat vår verksamhet, utan också lett till flera av våra mest framgångsrika rekryteringar!

- Som en stor aktör är det vår plikt att ta tydliga ställningstaganden. Om vi kan bidra till att bygga ett bättre samhälle och en bättre värld, är vi helt klart redo att göra det, säger Anette och Petra.

Vår vision är klar – att forma en bättre och mer hållbar framtid för alla! Genom att integrera hållbarhet i allt vi gör visar vi att vi tar ansvar, inte bara idag, utan även för morgondagen. Det är vårt sätt att bidra till en mer hållbar och trygg värld för kommande generationer.

 

Vill du veta mer?

Läs vår hållbarhetsstrategi
Läs vår hållbarhetsrapport för 2022