Från hemmakontor till kontorsglädje

Efter en lång period av distansarbete, virtuella möten och bekväma hemmakontor står många företag inför en spännande utmaning: att locka tillbaka sina medarbetare till arbetsplatsen! Men hur gör man övergången tillbaka till kontoret smidig och till något som medarbetarna faktiskt ser fram emot? Vi delar med oss av våra bästa tips på hur du kan locka tillbaka teamet!

Arbetsplatsen – erbjud en varierande arbetsplats i form av fasta och flexibla arbetsplatser. En del föredrar en dedikerad plats, medan andra uppskattar flexibiliteten att välja arbetsplats efter dagens arbetsuppgifter.

Kontorsmiljön – Skapa en inspirerande arbetsmiljö genom att inkludera ergonomiska möbler, kreativa utrymmen och gröna växter. Vi hjälper dig hitta lösningar!

Tysta platser – Erbjud tysta avdelningar eller isolerade rum där medarbetarna får möjlighet att fokusera och arbeta utan störningar.

Fysiska möten – Fysiska möten har faktiskt fördelar – möjliggör snabbare beslutstagande, tydligare kommunikation och en annan typ av interaktion mellan medarbetarna. Ett digitalt idémöte kommer aldrig att trumfa ett fysiskt. Det digitala mötet är uppgiftsorienterat och saknar ofta mänsklig interaktion, plus att man lätt misstolkar varandra.

Förmåner – Erbjud förmåner som gör det enklare för medarbetarna att transportera sig till och från kontoret, såsom förmånscyklar eller subventionerad kollektivtrafik.

Flexibel närvaro – Ge utrymme för fortsatt flexibilitet. Låt medarbetarna arbeta hemifrån, men uppmuntra till att ha kul tillsammans med kontorsgänget några dagar i veckan också.

Gemenskap – organisera gemensamma och regelbundna aktiviteter som frukost på måndagar, fika på onsdagar eller AW på fredagar.

Feedback – Be medarbetarna komma med egna åsikter och behov för vad som kan införskaffas för att öka deras trivsel på arbetsplatsen. Ta reda på varför medarbetare vill jobba hemifrån och se det som viktig information för att skapa en bättre arbetsplats. Det ska ju till exempel inte vara så att det inte går att fokusera när man är på jobbet.

Service Management – Skapa en helhetsupplevelse på kontoret, från teknisk support till rengöring och kafeteriatjänster - vi hjälper dig!

Så, här har du det – några kreativa och smarta tips för att göra återvändandet till kontoret till en positiv upplevelse.

Det är såklart väldigt individuellt vad som motiverar medarbetare att återvända till kontoret. En intressant iakttagelse som vi har gjort på Primär är att nära samarbete, socialisering och känslan av gemenskap är viktiga faktorer för många av våra medarbetare.

Anpassa arbetsmiljön efter olika arbetssätt och individers behov för att tillgodose både individuella och gruppbehov. Genom att optimera befintliga resurser och anpassa miljöer till nya arbetssätt och behov kan din arbetsplats göra små förändringar med stor effekt!