Så skyddar du dig mot extremvädret

Jordens temperatur stiger och med det förändras klimatet. Det spås få stora konsekvenser för fastighetsägare i stora delar av världen, även i Sverige. Här berättar två av Primärs experter om hur du kan förbereda din fastighet för det extremväder som idag blir allt vanligare.

Fastighetsägare måste i allt högre utsträckning förbereda sig på ett klimat där intensivt regn, stormar och andra yttre påfrestningar kan orsaka stora och kostsamma skador. En som redan märkt av det här är Primärs fastighetsförvaltare, Eino Bodebratt, som bland annat ansvarar för byggnader som tillhör Statens fastighetsverk.

– Vi ser redan, på de lite större och äldre byggnaderna, att skador från fukt och väta idag uppkommer på ett sätt som det inte gjorde tidigare. Och boven är oftast stora regnmängder på kort tid som leder till översvämningar.

Hur kan man som fastighetsägare förbereda sig?

– Till att börja med är det viktigt att ha en bra dränering runt hela huset. När det plötsligt kommer stora regnmängder letar sig vatten annars in i grunden och källaren, vilket gör att huset kan ta stor skada. Bor man dessutom i en backe, så att vatten rinner ned mot fastigheten, kanske till och med från en annan persons mark, måste man gräva ned dränering även där. Sedan är det viktigt att komma ihåg att befintlig dräneringen alltid måste underhållas och spolas regelbundet för att fungera effektivt. 

Han tillägger:

– Sedan är sprickor i husgrunden viktiga att hålla koll på. Om vatten letar sig in där, och det blir minusgrader ute, kan det bli till en rejäl huvudvärk för en fastighetsägare.

En annan som märkt av de allt hårdare påfrestningarna från naturens krafter är Primärs takexpert, Therese Svedberg. Hon besiktigar tak i Göteborgsområdet och menar att det finns mycket gällande just taket som fastighetsägare kan göra.

– Taket är ju något som många lätt glömmer bort att undersöka regelbundet, eftersom det är förhållandevis otillgängligt i jämförelse med exempelvis källaren. Men när kraften i vindarna ökar och regnet öser ned, är det extra viktigt att regelbundet ge det en översyn. Det gäller att i första hand se till så att det är helt och att till exempel inga takpannor har hamnat på sniskan. Men det är också viktigt att ta bort löv och mossa som förhindrar avrinning. Det gäller således att rensa i alla häng- och stuprännor, så att man kan vara säker på att vattnet forslas bort ordentligt och inte skadar husets grund.

Är det något mer man ska tänka på?

– När det blåser mycket kan stuprör och annat som har med avrinningen att göra, börja lossna. För att förbereda sig på hårda vindar, kan det vara bra att kontrollera så att de verkligen sitter fast ordentligt.

Det verkar som att det mesta handlar om att undvika vatten och fukt på olika sätt? 

– Ja, vatten är nästan alltid det som orsakar stora och kostsamma skador på fastigheter. Mycket av jobbet handlar om att kontrollera vattenflöden, så är det verkligen.