Receptionistservice

Vi sköter receptionen på er arbetsplats

Arbetsplatsservice Kontor Växel Och Reception

Receptionen är gästernas och besökarnas första intryck

Det är viktigt att både besökare och medarbetare känner sig välkomna när de kommer till företaget. Receptionen är ofta det första de möter och det första intrycket är viktigt.

Primär sköter receptioner för olika sorters företag. Ibland som en enskild tjänst och ibland som en del i en helhetslösning med flera tjänster inom kontorsservice.

Reception Som Kontorsservice

En reception som alltid är bemannad

Att ha egen personal i en reception, som ständigt behöver vara bemannad, kan vara både tidskrävande och osäkert. När personalen är sjuk, vabbar eller har semester behövs ersättare. När någon slutar behöver någon ny rekryteras och läras upp.

Fördelen att outsourca receptionen till Primär är att vi alltid kan erbjuda professionell personal, även vid personalbrist eller hög belastning.

Då vi också har ett komplett erbjudande inom facility management kan vi enkelt skala upp eller ner även inom andra tjänster som företaget har behov av, men ändå behålla en kontaktperson och samla allt på samma faktura.

Konferens För Arbetsplatsservidce

Det ingår i tjänsten receptionist

Varje kund och företag har olika förutsättningar och behov som påverkar vad som ingår i receptionisttjänsten. Oavsett om det är en ren receptionisttjänst eller en tjänst där receptionisten även ansvarar för närliggande uppgifter, utbildas de noggrant så att de både kan ert företag och de uppgifter som förväntas.

Receptionisten har en viktig roll för besökares och kunders första intryck och för att medarbetare ska känna sig välkomna. Därför har receptionisten också en förmåga att bemöta människor och klara av uppgifter på ett trevligt och lösningsorienterat sätt.

I receptionistens ansvarsområden kan det förutom att välkomna och hjälpa besökare bland annat ingå mottagande och skickande av paket, hantering av konferenser och på vissa arbetsplatser ansvarar även receptionisten för telefonväxeln.

Receptionisten kan också ha en roll i utrymningsrutinerna och ansvara för inköp eller samordning av andra tjänster inom facility management.

Välkommen att kontakta oss för mer information om vår receptionstjänst