Fortsatt förtroende!

Primär är väldigt stolta och glada över att ha fått fortsatt och utökat förtroende att säkerställa att Higab ABs fastigheter i Göteborg har trygga, och välskötta tak.

Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för Göteborg - kulturhistoriskt värdefulla byggnader - som vi hjälper till att skydda och vårda.