En ny look för vår koncern

Den 18 januari 2021 fortsätter vårt arbete mot en starkare gemensam partner med ett bredare utbud av tjänster under samma "tak". Estate FM Group blir Primär FM Group och tidigare Estatebolagen, Fervent och Primär kommer att arbeta under samma varumärke, Primär!

De juridiska bolagen kommer att finnas kvar men vi kommer att verka under samma varumärke - Primär.

Följ med oss på vår fortsatta resa.