Nedladdning
Primärs Visselblåsarkanal är till för att rapportera allvarliga oegentligheter inom vår koncern. Kanalen är öppen för både medarbetare och externa intressenter och den ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.
För mer information och för att göra en anmälan klicka här: