För mäklare

Information gällande utdrag ur lägenhetsförteckning

På föreningens uppdrag bistår vi våra förvaltade bostadsrättsföreningar med framtagande och distribution av utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning till medlemmar, banker och framför allt mäklare.

Förfrågningar om mäklarbilder gällande föreningar som förvaltas av PRIMÄR mejlas till maklarbild@primar.se

För att kunna upprätthålla en snabb leverans av underlagen debiterar PRIMÄR fortsättningsvis varje mäklarbild med 250 kr+moms. Fakturering av lämnade mäklarbilder sker kvartals-/halvårsvis.

För att vi ska kunna behandla er begäran, ska ni i mejlet ange/bifoga:

– Bostadsrättsföreningens namn samt lägenhetsnummer i ämnesraden

– Kopia på undertecknat förmedlingsuppdrag

– Uppgift om faktureringsadress

I förekommande fall skickas PRIMÄRs överlåtelseblankett tillsammans med mäklarbilden till er. Vid återsändande av överlåtelseavtal för styrelsens godkännande till PRIMÄR ska den ifyllda blanketten bifogas.

Vi behandlar efterfrågade mäklarbilder löpande, och lämnar under vardagar normalt svar inom 1-2 arbetsdagar (med undantag för semesterperioder och händelser utanför vår kontroll