Frågor och svar Samfällighetsförening

När skickas avgifts/- och hyresavier ut?

Avierna skickas ut enligt den debiteringslängd som föreningen antagit på årsstämman. Där regleras vilket belopp som ska uttaxeras samt vilka förfallodagar som gäller.

 

Vilka aviseringsval finns?

Vi erbjuder förutom pappersavier även E-faktura och avi via mail, förutsatt att din förening anslutit sig till digital hantering. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller där du bor. E-faktura söks via Internetbanken, sök fram Primär och fyll i det sex-siffriga objektsnummer som står på avgiftsräkningen. Vi ansluter nya sökande i samband med nästkommande avisering. För att få avier till en e-mailadress måste du meddela din styrelse som i sin tur förmedlar uppgiften till förvaltningen.

 

Autogiro

Tyvärr kan vi inte erbjuda tjänsten autogiro om du bor i en samfällighetsförening. Det beror på att vi inte hanterar personnummer enligt GDPR och det är fastigheten som är medlem i föreningen.

 

Vad ska jag göra om jag saknar avier för att betala avgiften/hyran? 

Skicka ett mail till avifraga@primar.se alternativt ring till förvaltningen på 010-708 12 10 för personlig hjälp.

 

Jag har nyligen flyttat in och har ännu inte fått några avier, kan jag betala på den förra ägarens avier? 

Ja det går bra att använda utskickade avier, men glöm inte att meddela ägarbyte till Primär. Står det fel namn på avierna kan ni ringa till oss på 010-708 12 10 eller maila aktuell information till avifraga@primar.se så uppdaterar vi. Om du mailar, glöm inte att uppge vilken förening det gäller.

 

Köpare/Säljare 

I en samfällighet är det fastigheten som är medlem i föreningen. Vi skriver in namn på ägare som en service för att underlätta aviutskick. Då vi inte hanterar några personnummer i våra register sker ingen automatisk uppdatering vid ägarbyte. Meddela PRIMÄR namn på köpare i samband med försäljning. I vissa föreningar finns egna rutiner där styrelsen hanterar ägarbytet. Ta reda på vad som gäller i er förening.

 

Avräkning vatten mm

Avräkning av vatten och andra gemensamma mediekostnader sker vid årsskiftet då avläsningar sker. Då räknas årets förbrukning och priser fram och avisering görs på nästkommande årets första avi. Primär gör inga extra avräkningar under löpande år i samband med ägarbyten. Vid fastighetsförsäljning brukar mäklare vara behjälpliga med fördelningar/avräkningar. Tips är att som säljare läsa av mätarställningen på flyttdagen ifall man behöver gå tillbaka och justera belopp.