Frågor och svar BRF

Real Kundportal 

Om er förening är ansluten till Primärs digitala tjänster har du som medlem/hyresgäst inloggningsmöjlighet till vår portal som ni finner här. Du kan ändra ditt lösenord till ett valfritt alternativ. Inloggning är möjlig med BankID eller inloggningsuppgifter som ni finner på er senaste avi. 

Via portalen kan man söka fram alla sina avier såväl betalda som obetalda samt se datum för registrerade betalningar. Lägg gärna själv in din mailadress och ditt telefonnummer under kontaktuppgifter (frivillig uppgift). Önskar du få dina avier via e-mail sätter du en bock för det valet. Då slipper du pappersavierna, spar både miljö och portokostnader. Via portalen går det även att ta fram ett lägenhetsutdrag/brf-rapport kostnadsfritt för den lägenhet du äger.

 

När skickas avgifts- och hyresavier ut?

Avierna skickas som standard ut för ett kalenderkvartal åt gången. Utskick görs under månaden före respektive kvartal, det gäller för alla avityper.

 

Vilka aviseringsval finns? 

Vi erbjuder förutom pappersavier även E-faktura och mailade avier. E-faktura söks via internetbanken, sök fram Primär och fyll i dina uppgifter. Vi ansluter nya sökande i samband med nästkommande avisering. För att få avier till sin e-mailadress loggar man själv in sig i vår Kundportal för boende. Välj flik För medlemmar och gå in under Mina kontaktuppgifter och fyll i önskad e-postadress samt en bock i rutan för Tillåt att avier skickas med e-post.

 

Vad ska jag göra om jag saknar avier för att betala avgiften/hyran? 

I vår kundportal finns de avier som skickats ut till dig och de går att skriva ut som PDF. Det går också bra att skicka ett mail till avifraga@primar.se alternativt ringa till förvaltningen på nummer 010-708 12 10 för personlig hjälp.

 

Hur anmäler jag autogiro och hur fungerar det?

Om du önskar betala avier via autogiro rekommenderar vi er att först söka på föreningens hemsida där en del av våra kunder har information och den blankett som behövs där. Det går också bra att ringa föreningens förvaltare eller till vår växel på nummer 010-708 12 10 alternativt maila på avifraga@primar.se och be oss skicka ut en blankett för autogiro-anmälan, glöm ej notera föreningens namn. När vi fått in ifylld blankett ansluter vi autogirot i samband med nästkommande avisering.

 

Varför har inte mitt autogiro dragits?

Autogiro dras på avins förfallodag, vilket är den sista vardagen i månaden. Det görs en täckningskontroll dagen före betalningsdagen och då måste det finnas tillräckligt med pengar på kontot. Saknar du tillräckligt saldo vid kontrollen kommer ingen dragning att ske. Om dragning inte går igenom kommer det göras ytterligare upp till tre försök kommande dagar. Därefter görs inga fler försök. Skulle du sakna tillräckligt saldo vid samtliga tillfällen så måste avin betalas manuellt. Har pengarna inte dragits trots att du har pengar på kontot ber vi er kontakta er bank i första hand och därefter förvaltningen enligt uppgifter om problem kvarstår. 

 

Vad är en överlåtelseavgift?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med överlåtelse av en bostadsrätt. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar och baseras på vad som står i stadgarna. Vanligast är en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

 

Vad är en pantsättningsavgift? 

En Brf är skyldig att hålla ett pantregister. Förfrågan om uttag av panter skickas från banken till Brf:en för notering. En del banker har som krav att det skall vara klart innan lånet kan betalas ut.
Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som tas ut för hantering avseende pantsättning av bostadsrätten. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar och baseras på vad det står i stadgarna. Vanligaste är att pantsättaren betalar en pantsättningsavgift på 1 % av gällande prisbasbelopp. Avgiften tas ut för varje pantbrev som registreras. Information om lånebelopp kommer inte föreningen tillhanda.

 

Vad är en andrahandsuthyrningsavgift?

En andrahandsuthyrningsavgift är en administrativ avgift som tas ut för hantering avseende uthyrningen. Stadgarna styr om föreningen har rätt av ta ut avgiften och styrelsen fastställer till vilket belopp. Beloppet skiljer sig åt mellan olika föreningar. En övre lagstadgad gräns finns om 10% av gällande prisbasbelopp på årsbasis. Avgiften debiteras månadsvis så länge uthyrning pågår.

 

Hur hanterar jag betalning av min avgift om överlåtelsen sker mitt månaden?

Den som är registrerad som ägare vid ingången av en kalendermånad är betalningsansvarig för månadens avgift. Eventuella mellanhavanden för delad månad får göras upp mellan säljare/köpare.

 

Jag har nyligen köpt min bostadsrätt och har ännu inte fått några avier. Kan jag betala på den förra ägarens avier?

Hör av dig till förvaltningen via avifraga@primar.se eller ring oss på 010-708 12 10 så kontrollerar vi att överlåtelsen är komplett och registrerad samt vart eventuella avier har skickats.

 

Hur får jag lägenhetsutdrag/mäklarbild?

Om du vill få fram ett utdrag på din egen lägenhet är det enklast att logga in via vår portal.

Gå in under För medlemmar och välj Min bostadsrätt. Klicka på objektsnumret och tryck på Rapport Brf Information. Nu har du en PDF att spara, maila eller skriva ut. Du är även välkommen att kontakta förvaltningen för utskrift. Vi skickar då ut med post till bostadsadressen. Ett ägarutdrag är kostnadsfritt för medlemmen. Mäklare kan beställa själva via vår Mäklarservice här på hemsidan eller maila till maklarbild@primar.se . För mäklarbild debiterar vi en administrativ avgift enligt information i samband med beställningen.

 

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?
Andrahandsuthyrning måste alltid i förväg godkännas av fastighetsägaren. Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand rekommenderar vi er att först söka på föreningens hemsida där en del av våra kunder har information och den blankett som behövs. Det går också bra att ringa förvaltningen på nummer 010-708 12 10 alternativt maila på avifraga@primar.se och be oss skicka ut en blankett för ansökan om uthyrning i andra hand, glöm ej notera föreningens namn.

 

Vart skickar jag överlåtelsehandling och ansökan om medlemskap?
Ni skickar originalhandlingar tillsammans med eventuella fullmakt direkt till oss på adress: Föreningens namn, Primär Fastighetsförvaltning AB, Gårdavägen 1, 412 50 GÖTEBORG så förmedlar vi ansökan vidare till styrelsen.

 

Vi har ändrat ägarandelar i lägenheten. Hur uppdateras lägenhetsregistret?

Ni behöver skicka in avtalet som upprättats, samt ansökan om medlemskap om en ny medlem ska tillträda lägenheten. Om ni inte har upprättat något avtal ännu så rekommenderar vi att ni tar kontakt med en mäklare eller jurist så att avtalet upprättas korrekt.

Vid gåva måste ett gåvobrev upprättas för att registrering ska kunna ske.

Skifte av dödsbo kan registreras först efter att bouppteckning registrerats hos Skatteverket, skicka en kopia till oss.