Fastighetsskötsel inre och yttre miljö

Med oss får Ni en attraktiv, trivsam och fungerande miljö året om!

PRIMÄR kan erbjuda en långsiktig och professionell fastighetsskötsel som utformas enligt kundens önskemål inom området:

– Fastighetsskötsel/fastighetsservice

– Lokalvård och röjning

– Trädgårdsskötsel.

 

Fastighetsskötsel/fastighetsservice

Med kontinuerligt underhåll förbättras boendemiljön. Vi gör löpande tillsyn och skötsel för att hålla efter fastigheterna invändigt och utvändigt. Snabba och kvalitativa reparationer är av stor betydelse för hyresgästernas trivsel.

Tjänster inom fastighetsskötsel/fastighetsservice

 • Allmän tillsyn och skötsel, rondering
 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Jour

 

Lokalvård och röjning

PRIMÄR lokalvård- och röjningsservice är anpassad för att upprätthålla en så hög service som möjligt till kunderna.

Vi har lång erfarenhet av städuppdrag inom olika miljöer med fokus på rent, fint och trivsel.

Tillsammans med kund arbetar vi fram en lösning som anpassas för den specifika lokalen, ytorna, materialen mm. Miljötänkande avgör vårt val av städmetoder och rengöringsmedel. Vi utför både små och stora uppdrag och kan också rycka ut med kort varsel.

Hög kvalitet i det vi levererar gynnar både våra kunder och oss själva. Vi har ett strukturerat arbetssätt i allt vi gör. Vi har ett kvalitetssystem som tydligt visar när de olika städmomenten skall utföras och det är lätt för er som kund att följa hur lokalvården genomförs och att leverans sker vid rätt tidpunkt. Ni fastställer vad ni vill att vi ska utföra och med vilken frekvens.


Service minded personal

Inom PRIMÄR sker en ständig utveckling och utbildning av personalen. All städpersonal genomgår utbildning för att motsvara våra kunders höga krav på effektiv städ- och hemservice. Våra medarbetare innehar certifiering av lokalvårdare enligt PRY samt CLV+, certifiering av lokalvårdare.

Tjänster inom lokalvård och röjning

 • Veckostädning eller fjortondagarsstädningar
 • Vår- och höststädning
 • Storstädning, tex inför jul eller andra högtider
 • Flyttstädning
 • Butiksstädning, Kontorsstädning, Byggstädning, Trappstädning mm.
 • Golvvård
 • Fönsterputsning
 • Röjningar – bohag, källare, soprum, vindar mm.

 

Trädgårdsskötsel

 Kontinuerligt underhåll

För att utemiljön skall hållas fin, trygg och trivsam krävs kontinuerligt underhåll. En god investering i utemiljön höjer värdet på objektet och ger nöjda hyresgäster/nyttjare. PRIMÄR följer årstiderna och planerar skötseln för hela året.

PRIMÄR trädgård består av ett flertal utbildade trädgårdsarbetare med stor erfarenhet. Inom bolaget finns bland annat trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekter som ansvarar för hela trädgårdsentreprenader.

 Kvalitets- och miljöinriktning

PRIMÄR trädgård har en målsättning att vara en kvalitetsinriktad leverantör som satsar på miljön och att våra medarbetare har den kunskap som krävs för att utföra ett gediget arbete.

Tjänster inom trädgårdsskötsel

 • Tillsyn och skötsel av grönytor
 • Vår- och höststädning
 • Beskärning av träd och växter
 • Trädfällning
 • Stubbfräsning
 • Nyanläggningar
 • Rådgivning och planteringsförslag
 • Maskinsopning
 • Vinterväghållning