Underhållsplanering

En bra planering av underhållet i en fastighet underlättar ägandet och förvaltandet.

För att uppnå god kontroll över fastigheten rekommenderas underhållsbesiktning i syfte att lägga upp en underhållsplan och en flerårsbudget. Underhålls- och budgetplanering ger en tryggare framtid och minskar också risken för oväntade åtgärder och reducerar totalkostnaderna för underhållet. En tidig underhållsinsats är oftast mycket billigare än en senare.

En underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de under­hållsåtgärder som ska utföras i framtiden, dvs. en hjälp till att bevara fastighetens värde på lång sikt. Den innehåller både löpande och periodiskt underhåll.

Vi ser över er planering – Steg för steg

Innan man kan göra en underhållsplan måste fastigheten besiktigas/inventeras för att undersöka status på byggnaden och vilka underhållsåtgärder som krävs. Därefter delas åtgärderna upp i:

• akuta åtgärder

• åtgärder inom 5 år

• åtgärder inom 10 år

Underhållsåtgärderna kostnadsberäknas och läggs därefter in i under­hållsplanen i lämpliga intervall. Detta gäller även myndighetsbesiktningar.