Teknisk förvaltning

Att vårda och sköta sin fastighet – borgar för en god värdeutveckling!

Med den rätta tekniska förvaltningen ökar boendetrivseln samtidigt som fastigheten får en god driftsekonomi. Vi utför teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter. Vi fungerar som ert ombud och vi tar ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll.

 

Tjänster inom teknisk förvaltning

  • Driftsövervakning av tekniska installationer
  • Underhåll av tekniska installationer
  • Bevakning av myndighetskrav och samhällssubventioner
  • Handläggning av försäkringsärenden
  • Felanmälan och jourtjänst
  • Renoverings- och avflyttningsbesiktningar
  • Underhållsplaner