Ekonomisk förvaltning

PRIMÄR erbjuder ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter, privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsföretag. Vi tillhandahåller allt från traditionell ekonomisk förvaltning inklusive bokföring och hyresadministration till mer kvalificerad ekonomisk analys och rådgivning.

I PRIMÄR kundportal som kunden når via Internet samlar vi information och nyheter, dokument och rapporter samt erbjuder digital attestering av leverantörsfakturor.

Vi för register över fastigheter och hyresgäster samt sköter hyresaviseringar, hyreskontrakt, påminnelsehantering och kravåtgärder för varje fastighet och hyresobjekt. Vi åtar oss även ansvaret för bl.a. löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering, kvartals- och månadsrapporter, bokslut och deklarationer, dvs. en komplett ekonomifunktion med helhetsansvar. Vi kan också på uppdrag medverka vid styrelsemöten och årsstämmor.

Allt utformas efter kundens individuella behov.

 

Ett urval av tjänster inom ekonomi och administration

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsbetalningar och digital fakturaattest
 • Budget, årsbokslut och deklarationer
 • Skatter och momshantering
 • Hyresförhandling
 • Hantering av lån och likviditet
 • Utbetalning av löner och arvoden
 • Uthyrning av lägenheter och lokaler
 • Kontraktskrivning
 • Hyresgästkontakter
 • Hyresavisering
 • Påminnelser, krav och inkasso
 • Upphandling av avtal för lån, värme, el, försäkring och övriga serviceavtal

 

För bostadsrättsföreningar erbjuder vi i dessutom

 • Hantering av lägenhetsöverlåtelser
 • Pantförteckning
 • Stöd till föreningens styrelse i föreningsrelaterade frågor