Driftteknik

Med oss får Ni en driftentreprenör som greppar över byggnadens samlade tekniska infrastruktur för värme, kyla, ventilation, VA och el. PRIMÄR arbetar idag med att se till att alla de tekniska installationerna i fastigheten samverkar, dvs. att el, värme och kyla, ventilation, rör och andra installationssystem i byggnaden fungerar enligt de ursprungliga intentionerna och förutsättningarna.

Att dagligen ”drifta” olika typer av kyl- och värmecentraler samt ventilationsanläggningar hör till vanligheterna inom PRIMÄR. Vi har också verkat i olika typer av konverteringar såsom fjärrvärmeinstallationer, värmepumpsanläggningar med ytjord, luft- eller bergvärme samt miljöprojekt med konvertering av oljepannor till fastbränslepannor för eldning med skogsflis eller pellets.

Vi arbetar i stort sett med allt från programskedet till färdig anläggning – allt från förstudier och utredningar, klimatberäkningar och projektering av anläggningen till besiktning, funktionsprovning och även utbildning av driftspersonalen.

Resultatet är ofta minskade energikostnader och en lägre frekvens på akut underhåll, oftast med förbättring av klimat, driftsäkerhet, miljöpåverkan eller service. Med andra ord – ni som fastighetsägare får nöjda hyresgäster och en bättre driftekonomi samt ett ökat värde på fastigheterna.

 

Tjänster inom driftteknik

 •  VA–system
 • Ventilation
 • Kyla
 • Styr och regler
 • Elsystem
 • Styr och övervakningssystem
 • Felavhjälpande samt planerat underhåll
 • Förebyggande service t ex. filterbyten och rengöring
 • Injustering, rensning och OVK besiktningar
 • Driftoptimering
 • Energistatistik & mediauppföljning
 • Myndighetsbesiktningar
 • Projektledning

Allt utformas efter kundens individuella behov.