Nyuppsättning, flyttning, borttagning och/eller byte av utrustning

Helt, rent och välskött för ett gott intryck och trivsel!

PRIMÄR ser till att hålplatserna är kompletta, dvs. att alla utrusning finns och att den är funktionell. Vi sätter upp väderskydd mot väder och vind, byter utrusning som är sönder eller uttjänad såsom papperskorgar, gatumöbler, informationstavlor m.m. Vi vill bidra till en bättre upplevelse för resenären.

 

Tjänster

  • Kompletta hållplatser
  • Nyuppsättning/borttagning av väderskydd, gatumöbler, papperskorgar, stolpar, informationstavlor, belysning etc.
  • Affischering och reklambyten