Drift- och underhåll, skötsel och tillsyn

PRIMÄR infrastruktur ser om din resemiljö!

Hållplats-, terminal och stationsförvaltning innebär att PRIMÄR arbetar med drift-och underhåll, skötsel och tillsyn av tågstationer, perronger, hållplatser, lokstallar, depåer, vänthallar, parkeringar, rastplatser, informations- och reklamutrustning, skyltar, gatumöbler och papperskorgar etc.

 Vi verkar för att resemiljön skall vara trygg, säker och attraktiv. Det kräver en kontinuerlig och kvalitativ förvaltning. Skadegörelse, klotter och nedskräpning ska därför åtgärdas så snart som möjligt. Vintertid är halkbekämpning och snöröjning viktigt för att det skall vara tillgängligt och säkert för alla.

  

Tjänster inom drift- och underhåll, skötsel och tillsyn

  • Ansvara för att drift, skötsel och felavhjälpande underhåll utförs löpande enligt ingångna avtal
  • Reparationer och montering, t ex. utbyte av krossade glasrutor, trasig belysning
  • Vintertid – snö- och halkbekämpning
  • Representera fastighetsägaren i relationen till interna hyresgäster
  • Aktivt medverka i förvaltningens utvecklingsarbete för förbättring och effektivisering av verksamheten