Åtgärdande av skador

Med oss får Ni en attraktiv, trivsam och fungerande miljö året om!

Vi verkar för att resemiljön skall vara trygg, säker och attraktiv. Det kräver en kontinuerlig och kvalitativ förvaltning och att skador åtgärdas så snart som möjligt.

 

PRIMÄR arbetar för:

– att objektens avsedda funktioner upprätthålls

– att inga skador uppkommer på objekten

– att risk för den personliga säkerheten inte uppkommer

– att risk för personers ohälsa inte uppkommer