PRIMÄR infrastruktur

PRIMÄR infrastruktur ser om din resemiljö!

PRIMÄR infrastruktur verkar i publika miljöer och i uppdrag med specifikt spår- och vägnära förhållanden. PRIMÄR tar helhetsansvaret inom förvaltning-, drift och underhåll, skötsel och tillsyn av tågstationer, perronger, hållplatser, lokstallar, depåer, vänthallar, parkeringar, rastplatser, bensinstationer samt publika miljöer med utomhusmedia/reklam, gatumöbler och papperskorgar.

Med vår kunskap och erfarenhet i kombination med välutbildade medarbetare som innehar särskilda kompetenser och certifieringar avseende uppdragens speciella el- och säkerhetskrav skapar vi en kostnadseffektiv förvaltning. Långsiktigt strategiskt samarbete med fokus på kvalitet och utveckling är en självklarhet för oss.

PRIMÄR infrastruktur är en av de ledande inom segmentet och omfattningen av befintliga uppdrag uppgår till ca 28 000 hållplatser/tågstationer och 1 000 000 m2 större knutpunkter/fastigheter.