PRIMÄR teknik

En rikstäckande teknikleverantör med fokus på fastighetsrelaterade IT-tjänster.

PRIMÄR teknik tar ett samlat grepp om den tekniska plattformen i fastigheten. Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom bl.a. fiberoptiska kommunikationsnät, från konsultation till byggnation och service av områdes-/stadsnät och fastighetsnät. Långsiktigt strategiskt samarbete med fokus på kvalitet och utveckling är en självklarhet för oss.

Huvudverksamhet:
Fiber, FTTH, Kabel-TV, Radiolänkar, Parabolanläggningar, IP-TV, Kommunikationsutrusning, System inom säkerhet & larm, Kameraövervakning, Passagesystem, Porttelefoni, Datanät etc.