Komplett tjänsteutbud – Allt under ett tak!

PRIMÄR är förvaltaren som tar ett totalt förvaltaransvar utifrån kundens behov. Vi har ett komplett tjänsteutbud som ger bredd och effektivitet – allt under ett tak!

Inom PRIMÄR pågår en ständig utveckling för att möta våra kunders krav på tjänster kring deras kärnverksamheter. Syftet är att erbjuda de stödfunktioner som verksamheterna efterfrågar. Vi strävar också efter att samordna och koordinera dessa såväl internt som externt. Det kan vara allt från enkla till mer komplicerade tjänster, från att vattna blommorna och tömma papperskorgar till driftoptimering av fastigheter.

Genom vår breda kompetens, vår långa branscherfarenhet och vår förmåga att ligga steget före, utför vi alltid våra uppdrag med ett helhetsperspektiv.