Snöröjning och sandning

PRIMÄR har beredskap och resurserna när kylan, halkan och snön slår till, allt från handskottning, sandning till snöplog erbjuds. Vår snöröjning omfattar trottoarer, entréer, gång- och cykelvägar inom området samt tillfartsvägar mm. Vi erbjuder även takskottning och har certifierad personal för detta.

Vi är uppdaterade med dagliga väderprognoser.

Tjänster:       

  •       Halkbekämpning maskinell
  •       Handskottning  
  •       Sandning 
  •       Snöskottning maskinell
  •       Takskottning