Dräneringsarbete

”Kvalitet från grunden”

Ett väl fungerande och rätt utfört arbete är mycket viktigt gällande dränering. PRIMÄR har stor kunskap och erfarenhet av dräneringsarbete och använder metoder och material som är väl beprövade. Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är. För att skydda tomten i mesta möjliga mån under dräneringsarbetet anpassar vi storleken på grävmaskinen efter varje fastighets förutsättningar