Asfaltsarbeten

PRIMÄR erbjuder asfaltsarbeten, allt från innergårdar till större ytor. Det innebär att vi utför asfaltering av vägar, gator och trottoarer, asfaltering av gårdsplatser, parkeringsplatser, lagerplatser, etc. Asfaltering av industritomter, utjämnande av skadade asfaltsytor etc. Vi har erfarenhet och kunskap om hur en asfalt skall läggas på rätt sätt för att hålla länge. Underarbetet avgör mycket av hållbarheten på asfaltsarbeten och därför är vi extra noga med underliggande markarbeten.