PRIMÄR mark och trädgård

PRIMÄR utför mark- och entreprenadarbeten på goda grunder!

Heltäckande service

PRIMÄR utför mark- och entreprenadarbeten. Vi har erfarenhet av projektering och genomförande av stora och små projekt inom ett arbetsområde som täcker såväl grävning för grunder, ledningar och murar som sättning av plattor, sten och annan markbeläggning.

Vi utför analyser, projektering, anläggning och skötsel där trivsamma, lättskötta och funktionella miljöer står i fokus. Genom en god planering av utemiljön skapas ett högre värde på fastigheten och en god långsiktig skötselekonomi.

Våra medarbetare har dokumenterad utbildning och erfarenhet och ser till att arbetsuppgifterna utförs på bästa sätt.

 

Miljömedveten

Eftersom vi är licensierade som ett miljövänligt företag, uppmuntrar vi våra kunder att följa i samma spår. När det gäller sophantering rekommenderar vi att man källsorterar med en speciell avfallshanteringsmetod, Molok®