OVK-besiktning

PRIMÄR säkerställer ett tillfredställande inomhusklimat i dina fastigheter.

Vi har behörighet att utföra OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, en funktionskontroll av ventilationssystemet. Funktionskontrollen skall göras i praktiskt taget alla byggnader utom småhus, jordbrukets ekonomibyggnader och industribyggnader.

 

OVK-besiktning innefattar:

  • att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga för dem som ska sköta systemet
  • att systemet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett

En OVK-besiktning innebär också att man mäter temperatur, fukt, ljud, luftflöde, lufthastighet och koldioxidmängd i fastigheten.

 

Fastighetsägaren har ansvaret

Den obligatoriska ventilationskontrollen skall genomföras med vissa intervaller som varierar beroende på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden. Enligt lagstiftning är det fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten har genomgått den obligatoriska ventilationskontrollen inom den tidsram som är utsatt.

OVK-besiktningsman

Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, ska utföras av certifierad funktionskontrollant. PRIMÄRs OVK-besiktningsmän har behörighetsnivå K. Behörighet K får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem.