Kyla

PRIMÄR bidrar till ett bra inomhusklimat!

Att dagligen ”drifta” olika typer av kyl- och värmecentraler samt ventilationsanläggningar hör till vanligheterna.
Vi arbetar i stort sett med allt från programskedet till färdig anläggning – allt från förstudier och utredningar, klimatberäkningar och projektering av anläggningen till besiktning, funktionsprovning och även utbildning av driftspersonalen.

PRIMÄRs medarbetare som utför tjänster inom kylområdet har nödvändiga certifikat och behörigheter.

 

Tjänster inom kyla:

  • Installation, underhåll och löpande service på kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar
  • Ombyggnader
  • Felsökning
  • Felavhjälpande
  • Myndighetskontroller