El

PRIMÄR vill bidra till effektiva elsystem och kundanpassade tekniklösningar.

PRIMÄR erbjuder olika tjänster inom el- och teleteknikområdet. Området idag innebär så mycket mer än traditionella elarbeten. Det handlar om elektricitet som ett sätt att överföra signaler och information eller som bärare av energi. Det kan t ex. handla om mobil kommunikation, el- och datanät i fastigheter eller elektriska drivsystem.

 

Tjänster inom el:

  • Elservice
  • Elinstallation
  • Elbesiktning/Elrevision enligt myndighets- och försäkringskrav
  • Montage och utbyte av LED belysning inomhus samt utomhus
  • Styr och regler
  • Passage- och säkerhetssystem
  • Nätverk
  • Telefoni