Energiåtgärder

Ger lägre energikostnader och bättre klimat.

karriär

PRIMÄR arbetar aktivt med energiutredningar, energikartläggning, energistatistik och fastighetsteknik i alla dess former. Vi arbetar efter en modell där vi utgår från byggnadens befintliga system och tekniska utrustning där vi menar att mäta är att veta. Till våra beräkningar använder vi oss av BV2 samt av LCC.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiviseringar i olika former och kan konstatera att man genom en effektiv samverkan mellan de olika systemen kan spara allt mellan 15 till 20 % av den totala energianvändningen.

Energieffektivisering/energioptimering innebär att effektivisera/optimera fastighetens drift, dvs. vi ser till att den tekniska utrustningen arbetar på rätt sätt. Det är viktigt att se till helheten, att se över alla system i fastigheten (vatten, ventilation, värme, belysning, motorer och pumpar etc.) så att dessa samverkar. Detta är en förutsättning för ett bra resultat.

 

Tjänster inom energi

  • Energieffektivisering

Vi gör en energiinventering, besparingskalkyler med åtgärdsförslag, utför energibesparingsåtgärder och utvärderar besparingseffekten.

  • Energibesiktning

Vi genomför energibesiktningar och ger därefter förslag på kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.

  • Energibesparingsåtgärder

Vi genomför energibesparingsåtgärder, t ex. optimering av parametrar i befintlig utrustning eller ombyggnad av de energitekniska systemen (ventilation, värme, kyla och belysning). Det kan också handla om förändring och omförhandling av energiabonnemang samt utbildning av personal.

  • Energistatistik

Det är viktigt att ha kontroll över energiförbrukningsstatistiken. Vi utvärderar statistiken och ger förbättringsförslag.