INDUSTRI-, LAGER- & LOGISTIKFASTIGHETER

PRIMÄR erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en personlig, effektiv och skräddarsydd förvaltningsstrategi som maximerar fastighetens värde. Genom att vi finns på ett 50-tal orter runt om i landet, kan vi erbjuda allt från teknisk tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, yttre skötsel till jourverksamhet.

 

Våra tjänster inom förvaltning:

Teknisk förvaltning

 • Tillsyn och skötsel av byggnader och tekniska installationer
 • Underhållsplaner
 • Myndighetsbesiktningar
 • Takbesiktning

Fastighetsskötsel

 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Jour
 • Mark- och trädgårdsarbete
 • Lokalvård
 • Snö- och halkbekämpning

Energi

 • Energiutredningar
 • Energieffektivisering
 • Kyla
 • Värme & ventilation
 • VS

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss