Bostäder
Bostäder (2)
bostäder (4)

Bostäder

Helhetslösningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning

PRIMÄR erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Beroende på kundens behov och önskemål kan dessa förpackas till en helhetslösning. Vi har en personlig, effektiv och skräddarsydd förvaltningsstrategi som maximerar fastighetens värde. Det som gör oss framgångsrika är att vi har lång erfarenhet och bred kompetens av förvaltning av olika typer av fastigheter, såväl nybyggda som från sekelskiftet.

Vi strävar efter ett långsiktigt samarbete och ett helhetstänk för din fastighet. Vårt ansvar är inte bara bostaden eller fastigheten utan hela miljön. Där kommer faktorer som trygghet, trivsel och tillgänglighet med i bilden.

Vi bedriver professionell förvaltning i nära dialog med Er för att säkerställa långsiktig lönsamhet, värdestegring och nöjda boende.

För mer information klicka här: Våra tjänster

 

Ekonomisk förvaltning

 • Bokföring & bokslut
 • Ekonomisk uppföljning och planering
 • Lånehantering
 • Uthyrning & kontraktshantering

Energi

 • Energiutredningar
 • Energieffektivisering
 • Kyla
 • Värme & ventilation
 • VS

Fastighetsskötsel

 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Jour
 • Mark- och trädgårdsarbete
 • Lokalvård
 • Snö- och halkbekämpning

Teknik

 • Antenn/Digital-TV
 • Brandsäkerhet
 • Fiber/LAN
 • Kabel-TV
 • Passagesystem och porttelefoni

Teknisk förvaltning

 • Tillsyn och skötsel av byggnader och tekniska installationer
 • Underhållsplaner
 • Myndighetsbesiktningar
 • Lekplatsbesiktning
 • Takbesiktning

 

Vill du veta mer eller har du frågor?