Myndighetsbesiktningar

PRIMÄR ser till att alla myndighetsbesiktningar blir utfört av behörig personal på rätt sätt och inom rätt tid.

Myndighetsbesiktningar är ett återkommande moment i varje fastighets liv och de görs utifrån bestämda tidsintervall.  Exempel där myndighetsbesiktningar är Det kan gälla hissar, ventilation, brandlarm, tryckkärl, elinstallationer, garageportar, lekplatser med mera. Besiktningarna ska göras med olika intervall, till exempel ska hissarna besiktigas varje år medan ventilationen kontrolleras med ett intervall som styrs av typen av ventilationssystem. Syftet med besiktningarna är att säkerställa en fungerande och trygg boendemiljö för människorna i huset.

 

Inom följande besiktningar finns det myndighetskrav (Rapportkrav):

 • Hissar och rulltrappor
 • OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
 • Tryckkärl
 • Sprinkleranläggning
 • Anläggningar för kyla
 • Portar

 

Andra områden med myndighetskrav (Egenkontroller):

 • Brandskyddsarbete (SBA)
 • Brandlarm (automatiskt)
 • Utrymningsskyltning och nödljus
 • El-revision
 • Energideklaration
 • Lekplatsutrustning